Home > Member

Professor

 Toshiya Muranaka  ResearchGate

Associate Professor

 Hikaru Seki  ResearchGate

Assistant Professor

 Shuhei Yasumoto

Specially Appointed Researcher

 Soo Yeon Chung

Temporary Sraff (research assistant)

 Chika Shimadzu

Research Assistant

 Yui Ohashi

Laboratory Management Staff

 Shinobu Nakaue

D3 Student

 Dheeradhach Medhanavyn
 Naoki Chiyo

D2 Student

 Daisuke Aoyagi
 Kento Nakamura

M2 Student

 He Ruizhen
 Junya Iida
 Kei Saito
 Yuta Seki
 Yosuke Hirao
 Takumi Fukui
 Kichinosuke Yonemura

M1 Student

 Onwordi Uchechi Moses
 Atsuya Ishigaki
 Renshi Daikoku
 Kota Hiramatsu
 Haruka Morita
 Ayaka Morimura
 Yuka Yoshimatsu

B4 Student

 Song Zhixian
 OKAMOTO Yuhei
 OZAMA Ryousuke
 SAITO Tatsumi
 SAGA Hiroshi
 TOKITA Yoshinori
 MATSUMOTO Anju

Guest Professor

 Naoyuki Umemoto
 Hiroaki Shimada

Guest Associate Professor

 Atsushi Okazawa (Osaka Prefecture University)
 Ery Odette Fukushima (Ikiam-Universidad Regional Amazónica)
 Rio Yamanaka

Guest Researcher

 Hayato Suzuki
 Yuhta Nomura
 Naoki Hata
 Ayumi Matsuda
 Satoru Sawai
 Much Zaenal Fanani
 Pramesti Istiandari
 Jutapat Romsuk